Home / Solutions / Розробка спеціального програмного забезпечення

Розробка спеціального програмного забезпечення

Компанія Талан Системс пропонує послуги з розробки програмного забезпечення з використанням біометричних алгоритмів.

Написати нам

Особливості розробки спеціального програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення з використанням біометричних алгоритмів, зазвичай пропонує повний цикл послуг від аудиту бізнес-процесів до запуску рішення в дослідну експлуатацію.

Проєктна вартість розраховується за запитом. 

Можливості розробки спеціального програмного забезпечення

 • Аналіз
  Оцінка потреб Замовника в біометричному рішенні

  Проведення аналізу бізнес-потреб Замовника та визначення цілей і завдань:

  На даному етапі важливо співпрацювати з представниками Замовника для отримання чіткого уявлення про те, які завдання та цілі вони прагнуть досягти за допомогою біометричної системи.

  Визначення конкретних завдань, які потрібно вирішити, таких як ідентифікація осіб, контроль доступу, відстеження присутності, тощо.

  Аналіз вимог до продуктивності, швидкості реакції системи та інших технічних параметрів.

  Оцінка наявних ресурсів і обмежень:

  Оцінка наявних фінансових, людських і технічних ресурсів, які можуть бути використані для реалізації проекту.

  Визначення обмежень, таких як обмеження бюджету, часу і ресурсів.

  Виявлення ключових зацікавлених сторін та їх вимог до системи:

  Визначення всіх ключових сторін, які можуть бути зацікавлені в проекті, включаючи Замовника, користувачів, адміністраторів і можливі сторонні організації.

  Збір вимог і очікувань кожної зацікавленої сторони щодо функціональності, безпеки, зручності використання і інших аспектів системи.

 • Ризики
  Виявлення потенційних проблем і ризиків

  Аналіз потенційних ризиків і визначення можливих варіантів їх уникнення або зменшення:

  Цей крок включає в себе ідентифікацію можливих ризиків, які можуть вплинути на успішність проекту. Ризики можуть включати технічні проблеми, затримки в графіку, фінансові обмеження, зміни в вимогах Замовника і багато інших факторів.

  Після ідентифікації ризиків важливо розглянути можливі способи їх уникнення або зменшення. Це може включати в себе розробку запасних планів, встановлення контрольних точок, укладання угод з постачальниками та інші стратегії управління ризиками.

  Визначення інформаційних та технічних загроз безпеці даних біометричної системи:

  Біометричні дані є дуже чутливими і важливими з точки зору безпеки. На цьому етапі проводиться аналіз можливих загроз, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого доступу до біометричних даних, їх крадіжки або використання з зловмисними цілями.

  Визначення технічних заходів безпеки, таких як шифрування даних, аутентифікація користувачів та моніторинг доступу до системи для захисту біометричних даних.

  Оцінка можливих витрат та визначення бюджету проекту:

  Проведення оцінки можливих витрат на реалізацію проекту, включаючи витрати на розробку програмного забезпечення, обладнання, найм персоналу, тестування та інші витрати.

  Визначення загального бюджету проекту, який включає в себе всі необхідні витрати та резерв на непередбачені обставини.

 • Технічне завдання
  Формування технічного завдання на реалізацію

  Створення документа з технічним завданням:

  На даному етапі створюється документ з технічним завданням, який включає всі необхідні деталі проекту. Цей документ має бути деталізованим і повним, щоб забезпечити чіткість та однозначність вимог.

  У технічному завданні визначаються вимоги до функціональності системи, наприклад, які функції повинна виконувати система, як користувачі будуть взаємодіяти з нею та які обмеження є на функціональність.

  Включення вимог до архітектури системи:

  Опис архітектури системи включає в себе інформацію про технічну структуру проекту, включаючи компоненти, модулі, бази даних, інтерфейси і зв’язки між ними.

  Визначення архітектурних принципів, таких як шарування даних, розподілені системи, безпека та масштабованість.

  Узгодження завдання з Замовником:

  Важливо забезпечити узгодження всіх вимог та деталей технічного завдання з представниками Замовника.

  Забезпечення зрозумілості всіх аспектів проекту для Замовника, включаючи функціональність, обмеження та архітектурні рішення.

  Визначення вимог до безпеки і інших параметрів:

  У технічному завданні визначаються вимоги до безпеки системи, включаючи заходи щодо захисту біометричних даних, аутентифікації та авторизації.

  Визначення інших технічних параметрів, таких як продуктивність, швидкодія, масштабованість та інші технічні аспекти.

 • Архітектурне рішення
  Формування архітектурного рішення

  Розробка архітектурного плану системи:

  На цьому етапі створюється архітектурний план, який описує загальну структуру системи. Це включає в себе компоненти, модулі, сервіси, інтерфейси та їх взаємодію.

  Опис інтерфейсів визначає, як користувачі будуть взаємодіяти з системою, включаючи графічний інтерфейс користувача (GUI) та API для інтеграції з іншими додатками.

  Структура баз даних:

  Визначення структури бази даних, включаючи сутності, таблиці, відносини та поля, необхідні для збереження і обробки біометричних даних та інших даних системи.

  Розробка схеми бази даних, включаючи індекси, ключі та інші параметри для оптимального зберігання та доступу до даних.

  Врахування вимог до безпеки:

  У проекті враховуються всі вимоги до безпеки, пов’язані з обробкою біометричних даних та забезпеченням конфіденційності, цілісності та доступності даних.

  Визначення механізмів аутентифікації та авторизації для користувачів і адміністраторів системи.

  Розробка заходів безпеки, таких як шифрування даних, контроль доступу та аудит дій користувачів.

  Шарування даних:

  Визначення логічного та фізичного шарування даних у системі.

  Логічне шарування включає в себе розділення даних на логічні групи або сутності для кращої організації та обробки даних.

  Фізичне шарування визначає, як дані будуть зберігатися на серверах, включаючи реплікацію та резервне копіювання.

 • Проєктування
  Проєктування рішення

  Розробка дизайну інтерфейсу користувача:

  На даному етапі розробляється дизайн користувацького інтерфейсу (UI) системи. Це включає створення графічного вигляду, інтерактивних елементів і всього, що пов’язано з взаємодією користувача з системою.

  Розробка дизайну повинна враховувати принципи зручності використання, доступності та естетичного вигляду.

  Розробка функціональної інтерпретації системи та інших деталей проекту:

  На цьому етапі визначається функціональна інтерпретація системи, тобто які функції та операції вона повинна виконувати. Це описується в термінах функцій, які можуть бути викликані користувачами або іншими системами.

  Розробка інших деталей проекту може включати в себе опис робочих процесів, формати даних, структури баз даних і інші технічні аспекти проекту.

  Визначення внутрішньої логіки системи та алгоритмів обробки даних:

  Розробка внутрішньої логіки системи полягає в описі того, як система буде внутрішньо функціонувати. Це включає в себе визначення, як дані обробляються і передаються між компонентами системи.

  Розробка алгоритмів обробки даних визначає логіку операцій, які виконуються над біометричними даними, включаючи ідентифікацію, аутентифікацію та інші операції.

 • Розробка
  Програмна розробка рішення

  Реалізація програмного забезпечення відповідно до розробленого проекту:

  На цьому етапі розробники відтворюють програмний код, відповідно до визначених раніше вимог та дизайну системи.

  Кодування включає в себе розробку різних модулів, компонентів та функціональності, необхідних для правильної роботи біометричної системи.

  Під час кодування розробники повинні дотримуватися кращих практик програмування, забезпечувати чистий та документований код, а також використовувати безпечні підходи для обробки біометричних даних.

  Кодування компонентів системи та їх інтеграція:

  Компоненти системи, розроблені на попередньому етапі, повинні бути програмно реалізовані.

  Інтеграція полягає в об’єднанні окремих компонентів і модулів у єдину функціональну систему. Це включає в себе взаємодію між компонентами, передачу даних та забезпечення їх взаємодії без помилок.

  Тестування на цьому етапі допомагає виявити помилки та недоліки, які можуть виникнути при інтеграції компонентів.

 • Тестування
  Тестування рішення

  Виконання тестів для перевірки відповідності системи технічному завданню:

  На цьому етапі виконуються різні види тестів, такі як модульні, функціональні, інтеграційні та системні, для перевірки, чи відповідає система вимогам, які були визначені у технічному завданні.

  Тести включають в себе перевірку правильності роботи окремих функцій, взаємодії між компонентами системи та забезпечення відповідності функціональним та технічним вимогам.

  Виявлення та виправлення помилок і недоліків:

  Під час тестування виявляються помилки, недоліки та проблеми в роботі системи. Ці проблеми фіксуються та документуються.

  Після виявлення помилок розробники виправляють їх і повторно проводять тести, щоб переконатися, що проблеми вирішено.

  Перевірка відповідності системи стандартам та вимогам безпеки:

  Біометричні дані є дуже чутливими, тому система повинна відповідати високим стандартам безпеки.

  Виконуються тести та аналіз для перевірки відповідності системи вимогам безпеки, включаючи захист даних, аутентифікацію, авторизацію та заходи захисту від зловмисних атак.

 • Дослідна експлуатація
  Введення в дослідну експлуатацію

  Запуск системи в дослідну експлуатацію:

  Після успішного завершення тестування систему запускають в реальному середовищі або в обмеженій кількості користувачів для перевірки її функціональності та стабільності.

  Під час дослідної експлуатації реєструють роботу системи в реальному часі та відстежують її продуктивність.

  Збір фідбеку від користувачів:

  Користувачі, які мають доступ до системи, можуть надавати фідбек щодо її роботи. Це може включати в себе виявлення проблем, повідомлення про помилки, запити на покращення або спостереження щодо роботи системи в реальних умовах.

  Фідбек з користувачів є дорогоцінним джерелом інформації, яке може використовуватися для вдосконалення системи та виправлення помилок.

  Вдосконалення системи за необхідності:

  На основі фідбеку та результатів дослідної експлуатації розробники можуть вносити покращення та виправляти виявлені проблеми.

  Зміни та вдосконалення системи повинні бути документовані, і нові версії програмного забезпечення повинні бути випущені з оновленнями.

 • Переваги
  Переваги співпраці з Талан Системс

  Досвід і компетенція: Ми маємо великий досвід у сфері розробки та впровадження біометричних систем. Наша команда складається з професіоналів з глибокими знаннями в цій галузі, що дозволяє нам розробляти та підтримувати високоякісні рішення.

  Комплексний підхід: Ми пропонуємо комплексний підхід до розробки біометричних систем, включаючи аналіз потреб, архітектурне проектування, програмну розробку, тестування та дослідну експлуатацію. Це допомагає забезпечити повноту та якість проекту.

  Безпека даних: Ми надаємо велику увагу безпеці даних, особливо важливій в біометричних системах. Ми дотримуємось високих стандартів безпеки та шифрування, щоб забезпечити конфіденційність та цілісність даних.

  Доступність та підтримка: Ми готові надавати послуги підтримки та обслуговування після впровадження системи, а також вдосконалювати рішення на основі фідбеку користувачів та змін у вимогах.

  Працездатність та ефективність: Наші розроблені системи піддаються ретельному тестуванню та оптимізації, щоб забезпечити їхню надійність та високу продуктивність в реальних умовах.

  Підхід “під ключ”: Ми можемо надати повний цикл розробки біометричної системи “під ключ” від аналізу потреб до впровадження та підтримки, що зменшує навантаження на клієнта та забезпечує успішний результат.

  Інновації: Ми завжди прагнемо впроваджувати нові технології та інноваційні рішення для поліпшення продуктивності та безпеки біометричних систем.

Переваги співпраці з нами

Співпраця з нами дозволить вам отримати високоякісну та надійну біометричну систему, яка відповідає вашим потребам і вимогам, забезпечуючи захист даних та оптимальну продуктивність.
Contact us image